Praktisk info


Kollegiets husorden finder du ved at klikke her. Husordenen findes på engelsk her
Guide fra Netic vedr. netværksproblemer findes her.
Nordjysk Kollegium administreres i det daglige af DEAS ejendomsadministration
DEAS
Skibbrogade 3
9000 Aalborg
Tlf. nr.: 70 30 20 20
DEAS er ansat af Nordjysk Kollegiums bestyrelse til at varetage den daglige administration, eksempelvis at indkræve husleje, betale regninger, samt at udarbejde regnskab og budget for kollegiet.

Bestyrelsen varetager kollegiets interesser samt kontrollerer kollegiets administration. Kollegiet er repræsenteret ved formand og næst-formand fra beboerrådet, derudover er bestyrelsen sammensat af repræsentanter fra læreanstalter, erhvervslivet og kommunal bestyrelsen. Bestyrelsen holder fast to møder årligt, og yderligere efter behov.
 

Buslinjer

Aalborg er en stor by med et udbygget net af buslinjer, og lige ved siden af Nordjysk Kollegium findes AAU-busterminal, der er samlingssted for en lang række busser. Busdriften i hele Region Nordjylland, herunder busdriften i Aalborg, varetages af Nordjyllands Trafikselskab. Fra AAU-busterminal kører der en lang række busser ind til Aalborg C samt en masse busser til Aalborg og omegn. Læs mere om buslinjerne her

Gode råd

Nordjysk Kollegium tænker på miljøet, hvorfor kollegiet bl.a. har investeret i solceller og molokker til affaldssortering. Under denne rubrik finder du en række gode råd til hvordan du kan spare både penge, skåne miljøet og gøre din bolig sundere og rare at bo i.

Læs mere om gode råd her

Husdyr

På NORK er det tilladt at have indekat samt andre mindre husdyr, såsom kanin, hamster, marsvin eller lignende (hund undtaget). Ønsker du at anskaffe dig en indekat skal du have godkendelse fra viceværterne samt sætte sig ind i kollegiets husorden, hvoraf det bl.a. fremgår at katten skal vaccineres og neutraliseres. Katte løbende frit på kollegiet er ikke tilladt, din kat skal derfor holdes i snor hvis den er udenfor. Har du spørgsmål inden du anskaffer dig et kæledyr er du velkommen til at kontakte beboerrådet: bb@nork.dk.

Affaldssortering

Der stilles store miljøkrav til de mængder af affald vi producerer og der skal betales stadig større afgifter for bortskaffelse af affald. Affaldssortering er derfor en naturlig del af beboernes hverdag på NORK. Ved henholdsvis det nye og det gamle fælleshus er der opstillet fire molokker til affald. Her er en molok udelukkende til metal, en til pap og papir, en til glas og en til blandet affald, som er den hvor almindeligt husholdningsaffald skal smide i. Desuden findes en lille gul beholder, hvor batterier skal smide i. Sorter dig affald og gør dig selv og miljøet en tjeneste. Husk desuden at benytte de molokker der er tilknyttet den afdeling du bor i.

Energimærkning


Donwload energimærkning her!