Regler


Booking Regler


Lokalet kan bookes i op til 6 timer af gangen med undtagelse af motionsrummet som kun kan bookes 1 time af gangen. Biograf, motionsrum og grummerum kan ikke lejes men kun bookes. I forhold til booking af lokaler i fælleshuset gælder endvidere følgende regler:
  • Ting, som er tilknyttet fælleshusene må ikke fjernes.
  • Støj, der er til gene for de omkringboende er ikke tilladt og af hensyn til omkringboende skal der være ro fra kl 22:00.
  • Rygning skal forgå udenfor ved bordbænke sættet og askebægeret skal benyttes.
  • Når en booking ophører skal lokalerne være rengjorte og interiør skal være intakt og stå på rette plads. Hvis rengøring ikke er udført tilfredsstillende har Beboerrådet og viceværterne mulighed for at indkalde rengøringshjælp på den pågældende beboers regning.
Hvis ovenstående regler ikke overholdes, kan man blive frataget retten til booking af fælleshusene. Hvis man er generet af f.eks. støj fra fælleshuset anbefaler vi, at man kontakter dem der bruger fælleshuset, og ellers efterfølgende sender klage til bb@nork.dk Vedrørende spørgsmål kan disse sendes til bb@nork.dk

Udlejning Regler


De to fælleshuse udlejes på skift, det gamle 276 (ulige uger), og det nye (176) lige uger. Ønsker man at leje et fælleshus i en weekend det ellers ikke udlejes, kan man søge beboerrådet om dispensation til dette. Dispensation skal dog søges minimum 14 dage forinden den ønskede dato.

Ved leje at nyt fælleshus:

For at fuldføre din leje, skal du nu forstage de næste 3 skridt:

1. Send en e-mail til udlejer på udlejning176@nork.dk. Mailen skal indeholde dit navn, kontakt informationer samt et forslag til en mødedag, hvor du kan underskrive lejekontrakten. Udlejere arbejder frivilligt, så det kan tage op til en uge før du får et svar.

2. Afvendt svar og aftal herefter en tid, hvor du kan underskrive lejekontrakten, samt modtage informationer omkring udlejningen.

3. Når kontrakten er underskrevet, skal der betales leje og depositum. Lejen er 150 kr. og depositummet er 850 kr. Har du behov for at opdele depositummet i 2 rater, så gør opmærksom herpå. Fælleshuset udleveres ikke før end hele lejen og depositummet er betalt. Der kan også foretages en leje UDEN service, så er prisen 100 kr. og depositummet 850 kr.


Ved leje at gammelt fælleshus:

For at fuldføre din leje, skal du nu forstage de næste 3 skridt:

1. Send en e-mail til udlejer på udlejning276@nork.dk. Mailen skal indeholde dit navn, kontakt informationer samt et forslag til en mødedag, hvor du kan underskrive lejekontrakten. Udlejere arbejder frivilligt, så det kan tage op til en uge før du får et svar.

2. Afvendt svar og aftal herefter en tid, hvor du kan underskrive lejekontrakten, samt modtage informationer omkring udlejningen.

3. Når kontrakten er underskrevet, skal der betales leje og depositum. Lejen er 150 kr. og depositummet er 850 kr. Har du behov for at opdele depositummet i 2 rater, så gør opmærksom herpå. Fælleshuset udleveres ikke før end hele lejen og depositummet er betalt. Der kan også foretages en leje UDEN service, så er prisen 100 kr. og depositummet 850 kr.