Vedligeholdelse


Velkommen til NORK. Her er et overblik over, hvordan det forventes, at du vedligeholder dit lejemål.

Indhold
1. Praktisk information ved tilflytning
2. Udvendig vedligeholdelse
3. Indvendig vedligeholdelse
4. Praktisk information ved fraflytning

1. Praktisk information ved tilflytning

Nøgle og nøglebrik
Viceværten udleverer nøgle til boligen og postkassen samt nøglebrik, der både fungere som va-skekort og som nøgle til fælleshusene. Hvis du mister din nøgle eller nøglebrik, beder vi dig straks tage kontakt til viceværten, som kan udskifte låsen og spærre nøglebrikken. Udgiften betales af beboerne selv. Hvis du har låst dig ude af din lejlighed, så har NORK en aftale med G4S, hvor det kun koster 300,- DKK at blive låst ind i lejligheden. Du kan kontakte G4S Døgnvagt på følgende tlf. nr. og oplyse kollegiets abn. nr.

• Tlf. nr.: 70221055
• Abn. nr.: 1000836


Brandvej
Der er parkering forbudt på brandvejene. Af- og pålæsning er tilladt, max hastighed 15 km/t.

Molokker
Der er opstillet molokker ved de to fælleshuse. Affaldet SKAL sorteres i de fire kategorier: Dag-renovation, Papir/pap, Glas og Metal. Der er endvidere en lille skraldespand til batterier. Møbler og større genstande skal på eget ansvar køres på genbrugspladsen eller hentes af Aalborg Forsyning efter aftale med dem.

Fælleshusene
Fællesrum og køkkenfaciliteter skal rengøres efter brug. Tøj, der over længere tid er efterladt i vaskeriet, bliver fjernet og givet til Dansk Røde Kors eller lignende organisation.

2. Udvendig vedligeholdelse

På NORK står viceværterne for al udvendig vedligeholdelse med undtagelse af beborens egen ha-ve/terrasse samt snerydning foran egen postkasse og trappe.

Have og terrasse – kun for beboere i stueetagen
Beboere i stueetagen med terrasse og have, er forpligtet til at holde haven/ terrassen (slå græsset og fjerne ukrudt i haven og mellem fliserne). Desuden skal blade samt løse grene samles op og smides i haveaffaldsdepotet ved siden af containeren (ud mod Niels Bohrs Vej). Området er fra skel til skel.
Der står redskaber opbevaret i garagen ved vaskeribygningen og disse er til fri afbenyttelse alle ugens dage. Er du i tvivl, spørg viceværten.
Hvis du ikke holder haven, vil det blive gjort af viceværten mod betaling på 500,- DDK gen-nem administrationen.
OBS: Stil ikke noget af jern på terrassen, da det får den galvaniserede terrasse til at ruste.

3. Indvendig vedligeholdelse

Beboerne er selv ansvarlige for indvendig vedligeholdelse og skader som følger af manglende vedligehold (fx ødelagt ventilator eller vandskade) vil blive udbedret på beboerens regning.

Emhætte
Emhættefilter rengøres jævnligt/efter behov. Brug varmt vand og opvaskemiddel (ikke vaskema-skine). Emhættefilteret vrides ikke, men trykkes sammen for overskydende vand. Emhættefilteret bør udskiftes hvert halve år. Nyt filter kan købes ved viceværten (45 kr.).

Ventilator i baderum
Ventilatoren rengøres jævnligt/efter behov med støvsuger/varmt vand og opvaskemiddel. OBS: Reparation af ventilatoren, grundet manglende rengøring, er på beboerens regning.

Rensning af afløb (i køkken og badeværelse)
For at undgå at afløbet i fx badeværelset ikke stopper til skal det renses jævnligt. I velkomstmap-pen findes en billedeguide til, hvordan afløbet i brusekabinen renses. Ved spørgsmål bedes du kontakte viceværterne pr. mail: vice@nork.dk.

Indeklima i lejligheder (godt indeklima forudsætter god ventilation)
Det er vigtigt at lufte ud, da den fugtige luft bl.a. kan medføre fugtskader og mugpletter. Der fin-des udluftningsventiler i eller nær vinduerne, som altid bør holdes åbne. Der opstår færrest fugt-problemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede.

Gode råd til indeklima generelt:
• Luft ud et par gange om dagen eller benyt udluftningsventiler.
• Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg – rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen.
• Luft godt ud i hele lejligheden efter brusebad.

Gode råd til indeklima i køkken:
• Luk helt op for udsugningsventil eller lad emhætte køre for fuld kraft under madlavning.
• Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet.
• Luft godt ud under og efter madlavning.

Gode råd til indeklima i soverum:
• Luft ud, og sørg for at sengetøjet bliver luftet hver morgen
• Vend madrasserne af og til.

Kontakt straks vicevært på vice@nork.dk, hvis der opstår fugtproblemer.

4. Praktisk information ved fraflytning

Opsigelse skal ske til AKU-Aalborg, information om hvordan kan findes på deres hjemmeside. Læg specielt mærke til at lejere på NORK har seks ugers opsigelse til den 1. i en måned, og at man skal være ude af lejligheden to uger inden lejemålets opsigelse. Ved fraflytning er lejer ansvarlig for oprydning og for betalingen af istandsættelse af lejligheden (læs punkterne nedenfor), samt betaling for nye filtre i emhætte og afløbsrens. Derudover skal lejer også betale for udskiftningen af defekte (fx hvis listerne ved vinduerne er blevet revet op af en kat eller hvis der er kommet rust på kogepladerne).

Maling
Lejligheden skal males og der er to muligheder:
1. Aftale med viceværten om, at de hyrer et malerfirma til at male. Lejer betaler for både ma-ling og malerarbejde af en professionel.
2. Lejer maler selv lejligheden og betaler dermed kun for maling, som skal købes af vicevær-terne. OBS: Hvis malerarbejdet ikke godkendes, vil der blive bestilt et firma til at udbedre dette for lejers regning.

Gulve
Ved fraflytning skal gulvet lakeres (eller olieres). Viceværterne aftaler lakeringen med et profes-sionelt firma for beboerens regning, hvilket trækkes fra depositummet.

Silikonefuger
Silikonefugerne ved vinduer og på badeværelset, specielt i brusekabinen, kan på grund af fugt og varme have en tendens til mug. Hvis det er tilfældet i din lejlighed, så bedes du gøre følgende, når du gør klar til udflytning:
1. Læg toiletpapir rundt i kanten der hvor fugen er muggen.
2. Gennemvæd papiret med klor.
3. Fold/rul papiret sammen til en pølse og pres det ind mod fugen.
4. Lad det sidde i et par dage.

Betaling
Hvis depositummet ikke dækker regningen for istandsættelse, tilsendes et girokort med det reste-rende beløb, som skal betales. Hvis der er penge tilovers fra depositum, bliver de indsat på den konto, som oplyses ved fraflytning (det tager 6-8 uger før pengene går ind på kontoen).